Villkor Fotokurser och Workshops

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Fotokurser och workshops med övernattning har en anmälningsavgift på 1.000 kr som ska betalas senast 20 dagar efter anmälningsdatum. Resterande belopp betalas senast 40 dagar innan kursens/workshopens startdatum. På fotokurser utan övernattning (halv- och heldagskurser) betalas hela kursavgiften senast 20 dagar efter anmälningsdatum. Vid anmälan senare än 40 dagar innan kursens/workshopens startdatum ska full betalning ske omgående.

2. AVBOKNING
Sker avbokning mer än 30 dagar innan fotokursens/workshopens startdatum återbetalas 75% av avgiften (exkl. anmälningsavgiften). Sker avbokning 30 eller färre dagar innan kursens/workshopens startdatum sker ingen återbetalning.

3. INSTÄLLD FOTOKURS
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotokursen/workshopen på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör kursen/workshopen olämpligt att genomföra. Vid inställd kurs/workshop återbetalas hela avgiften. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader såsom exempelvis flygbiljetter, drivmedel, inhandlad utrustning eller andra utgifter relaterade till kursen/workshopen återbetalas ej. Fotokursen/workshopen ställs ej in på grund av dåligt väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotokursen/workshopen. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på kursen/workshopen. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under kursens/workshopens gång.

En person som skickat anmälan för fotokursen/workshopen ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.

Villkor Fotoresor

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgiften (halva fotoresans kostnad) betalas inom den tid som står i fotoresans presentation, normalt cirka tre månader från det datum fotoresan går att boka. Resterande belopp betalas 30 dagar efter resans slutdatum. Vid anmälan senare än 60 dagar innan fotoresans startdatum ska anmälningsavgiften betalas omgående.

2. AVBOKNING
Sker avbokning mer än 60 dagar innan fotoresans startdatum återbetalas 50% av anmälningsavgiften. Sker avbokning 60 eller färre dagar innan fotoresans startdatum återbetalas ej anmälningsavgiften.

3. INSTÄLLD FOTORESA
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotoresan på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör resan olämpligt att genomföra. Vid inställd fotoresa återbetalas hela avgiften för fotoresan. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader såsom exempelvis flygbiljetter, drivmedel, inhandlad utrustning eller andra utgifter relaterade till fotoresan återbetalas ej. Fotoresan ställs inte in på grund av dåligt väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotoresan. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på resan. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under fotoresans gång.

En person som skickat anmälan för fotoresan ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.